Privacywetgeving (AVG)

 

Vanaf 25 mei is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG versterkt de positie van de betrokkenen (de patiënten van wie gegevens worden verwerkt). Zij krijgen nieuwe privacy rechten en hun bestaande rechten worden versterkt. De nadruk ligt meer dan nu op de verantwoordelijkheid van organisaties (de huisartsenpraktijk) om aan te kunnen tonen dat zij zich aan de wet houden.

Voor onze huisartsenpraktijk betekent dit concreet het volgende:

U heeft als patiënt het recht uw medisch dossier in te zien, te corrigeren of (delen ervan) te verwijderen.

Tevens heeft u het recht uw gegevens uit het huisartsensysteem op te vragen om door te geven naar een andere organisatie.

U heeft het recht om bij de autoriteit persoonsgegevens een klacht in te dienen indien u meent dat de praktijk met uw gegevens niet goed is omgesprongen.

 

De patiëntgegevens worden via de computer ingevoerd in het Medicom (HIS) systeem via een beveiligd netwerk. Uw huisarts(en), praktijkondersteuners en -assistentes zijn geautoriseerd uw gegevens in te zien en aan te vullen via een beveiligde toegang (inlogcodes/UZI-pas). Verwijzingen en communicatie naar de ziekenhuizen en andere werkers in de gezondheidszorg gebeurt in de meeste gevallen eveneens via dit systeem of via Zorgportaal.

 

In de nabije toekomst willen wij als praktijk gebruik maken van MijnGezondheid.net, waarbij patiënten via een vertrouwde omgeving, via DigiD kunnen inloggen in hun gegevens en ook de mogelijkheid ontwikkeld wordt online afspraken te maken.

 

De AVG stelt strenge eisen aan (het registreren) van datalekken.

 

Aanvulling op de huidige situatie is dat wij als organisatie vaker geldig toestemming aan u zullen moeten vragen uw gegevens te verwerken en dat u als patiënt deze toestemming ook kunt intrekken.

 

In breder  verband zullen wij -via de Zorggroep HZG- op korte termijn een actueel privacy reglement ontwikkelen, wat u -indien gewenst- in de praktijk kunt inzien.  

HZG Breda