Praktijkinformatie

Spreekuur artsen

Dr. Bode heeft op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag ochtendspreekuur.
Dr. Bode-Nuis heeft op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag middagspreekuur.
Dr. van Amstel heeft op woensdag en vrijdag ochtend- en middagspreekuur.
Afspraken kunnen gemaakt worden van 8.00 - 12.00 uur. Indien u voor 10 uur een consult aanvraagt, kunt u - als u dat wenst - over het algemeen nog diezelfde dag terecht. Houdt u er aub rekening mee dat in drukke periodes dit soms niet lukt. Voor een afspraak wordt 10 minuten gepland. Als u denkt dat 10 minuten te weinig is, kunt u ook een dubbelconsult vragen.

Spreekuur van de praktijkondersteuner/assistente
In toenemende mate zullen onze praktijkondersteuners betrokken worden bij de controles van chronische ziekten zoals diabetes mellitus en astma/COPD. Ook worden zij ingeschakeld bij de controle van risicofactoren voor hart- en vaatziekten (zoals hoge bloedruk en een verhoogd cholesterol). De praktijkondersteuners hebben daarvoor eigen spreekuren. Voor andere kleine verrichtingen zoals oren uitspuiten, hechtingen verwijderen en stikstofbehandeling kunt u bij de assistentes een afspraak maken.

 

Telefonisch spreekuur
Het telefonisch spreekuur is dagelijks tussen 13.00 uur en 13.45 uur. U kunt dan een korte medische vraag stellen aan een van de artsen of uitslagen van onderzoek opvragen.

Dr. Bode-Nuis heeft telefonisch spreekuur op maandag, Dr. Bode op dinsdag en donderdag en Dr. van Amstel op woensdag en vrijdag.

 

Uitslagen

De uitslagen van laboratoriumonderzoek, röntgenfoto’s, kweken en functieonderzoek zullen aan u worden doorgebeld. U zult daartoe uiterlijk 1 week na het onderzoek door hetzij één van de assistentes, hetzij één van de artsen gebeld worden. De uitslagen die door de assistentes doorgebeld worden zijn altijd door de artsen met de assistentes besproken en van advies voorzien. Indien u naar aanleiding van de uitslag nog vragen hebt aan een van de artsen kunt u het telefonisch spreekuur raadplegen of een afspraak maken voor het spreekuur.
In de vakantieperiode zal het voor kunnen komen dat u niet binnen één week op de hoogte gesteld wordt van de uitslag van een verricht onderzoek. Indien de arts het noodzakelijk vindt dat de uitslag tijdens onze vakantie aan u wordt doorgegeven zal hij/zij dit met u bespreken en u verwijzen naar een van onze waarnemers. In de overige gevallen zal de uitslag u meegedeeld worden in de eerste week na onze vakantie. Bij problemen of toename van klachten verzoeken wij u uiteraard zelf met ons of onze waarnemers contact op te nemen.

 

Huisbezoek
Huisbezoeken (ook wel visites genoemd) kunnen aangevraagd worden tussen 8.00 – 10.00 uur. Uiteraard geldt dit niet voor levensbedreigende zaken!
Patiënten die om medische reden niet naar de praktijk kunnen komen, kunnen een huisbezoek aanvragen. Huisbezoeken zullen meestal

’s middags afgelegd worden. Omdat op de praktijk de onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden groter zijn dan bij de patiënt thuis, verzoeken wij u echter -zo mogelijk- naar de praktijk toe te komen.

HZG Breda