Visie

Waar willen wij als praktijk voor staan?

Onze visie en missie: Kennen en gekend worden!

Wij willen een praktijk realiseren waar patiënten optimaal behandeld worden in medisch technische zin, maar waar patiënten ook begeleid en gecoacht worden om zelf het genezingsproces van somatische, psychische of psychosomatische klachten aan te pakken door kracht in zichzelf te zoeken en daardoor (een nieuwe) balans te vinden. Wij willen laten zien dat kleinschalig werken meer voordelen heeft dan beperkingen kent. Wij willen dat doen door te werken vanuit een prachtige praktijk waar architectuur naadloos aansluit op onze visie op huisartsgeneeskunde. Wij willen dat bereiken door te werken met betrokken assistentes. Wij laten ons bij het realiseren van dat doel leiden door ons adagium ‘Kennen en gekend worden’. Wij willen dat ook doen door te anticiperen op de veranderingen die op de huisartsgeneeskundige zorg afkomen door innovatieve projecten op te zetten en uit te voeren en waar nodig of wenselijk samenwerking met andere zorgverleners aan te gaan.

 


Toelichting op onze visie op huisartsgeneeskunde

De visie zoals die omschreven is door de beroepsgroep (vastgelegd in het rapport van de NHG/LHV-werkgroep dat in januari 2004 verschenen is met als titel “Huisartsenzorg en Huisartsenvoorziening”), is ook onze visie, met dien verstande dat wij andere accenten leggen en andere keuzes maken. Zo is het een bewuste keus van ons om een Hoed-constructie niet te grootschalig te maken: de samenwerking tussen 2 hooguit 3 huisartsen moet er zorg voor dragen dat voor de patiënten de huisartsgeneeskunde ‘overzichtelijk’ blijft; dat de patiënt zich ook nog werkelijk ‘gekend’ voelt. In onze visie is de huisarts niet alleen de deskundige waar het diagnostische, therapeutische en preventieve zorg betreft, hij/zij is tevens – populair gezegd – de manager van de gezondheidsproblematiek van zijn patiënten, waarbij zijn/haar rol vooral coachend is: de problematiek wordt geïnventariseerd en samen met de patiënt geanalyseerd. Vervolgens wordt naar een therapie gezocht waarbij de patiënt gestimuleerd wordt eigen oplossingen te zoeken. In een continu proces wordt (idealiter) vervolgens de patiënt begeleid om die verantwoordelijkheid ook op een goede en verantwoorde manier vorm te geven en te dragen. De patiënt blijft dus in grote mate verantwoordelijk voor zijn eigen (gezondheids)problemen en de weg naar herstel. In een tijd waarin elke ziekte in ‘maat en getal’ uitgedrukt lijkt te moeten(kunnen) worden zien we een toename van onbegrepen en ‘ongrijpbare’ diagnosen en ziektebeelden. Wij zien het als onze taak als huisarts om deze mensen te begeleiden en te coachen vanuit ons adagium ‘kennen en gekend worden’ waarbij ook het erkennen van de problematiek van de patiënt een cruciale rol speelt. Deze manier van werken vereist laagdrempeligheid, een goede vertrouwensrelatie, maar ook een goede organisatiestructuur en duidelijkheid. Het vereist wederzijds respect en transparantie. Het vereist ‘evenwaardigheid’ (dit begrip behelst iets anders dan gelijkwaardigheid: de arts- patiënt relatie is per definitie niet gelijkwaardig). In deze visie neemt het ‘kennen en gekend worden’ een cruciale rol in.

Uiteraard blijft de huisarts wel degene die op grond van zijn studie de nodige kennis en vaardigheden heeft; die de ‘huisarts-specialist’ is. Patiënten mogen derhalve aanspraak maken op deze vakbekwaamheid en deze gebruiken bij het nemen van beslissingen. De huisarts moet vanzelfsprekend ook naar beste kunnen zijn diagnostische en therapeutische vaardigheden inzetten bij het behandelen van zijn/haar patiënten. 

Met deze visie menen wij dat wij met voldoende kwaliteit de patient kunnen steunen en adviseren in het nemen van gezamenlijke beslissingen op het gebied van gezondheidszorg.


 < Terug
HZG Breda